OpenText 专业软件代理商

信瑞一芯(jiangsu Xin Rui Yi Xin Technolygy Co.,Ltd. )一家专业IT系统集成商。

信瑞一芯目前是Opentext 中国区增值合作伙伴,主要提供OpenText ETX,OpenText Exceed TurboX,OpenText EOD远程接入解决方案。我们也是NetApp FAS2620, NetApp FAS2650合作伙伴。

The top 20 global brands trust OpenText

江苏信瑞一芯科技有限公司 苏ICP备17066532号-1樓
总部地址:江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢307
销售热线:133 9511 4399 /186 6220 3630(微信)      销售服务邮箱: xiabing.pan@xinruiyixin.com
技术支持热线:199 5270 9836      技术支持邮箱: service@xinruiyixin.com